Menu strony

Jak przeprowadzić ocenę okresową pracowników?

Od dawna już pracownicy podlegają sprawdzaniu. Kiedyś stosowano na ten cel surowe zasady, a praca przeprowadzana była pod ostrym dozorem przełożonych. Teraz, aby dowiedzieć się na ile dobrze pracujemy stworzone zostały różnorakie techniki oceny. Ocena pracownicza pomoże menagerowi dokonać właściwej selekcji, ale także dać nagrody tych najlepszych i dobrze ich zachęcać.


Polecamy też

Okresowa analiza osiągnięć pracowników

Spotkania biznesowe
Od dawna wiadomo, że na dobry wynik całego przedsiębiorstwa muszą złożyć się działania poszczególnych jednostek. Im większa zaś firma, tym takich jednostek więcej. Przy dużej liczbie pracowników trudniej jest ich kontrolować i śledzić ich indywidualne rezultaty. Żeby to osiągnąć, stworzona została tak zwana ocena pracowników. Wykonuje się ją na różne sposoby, które cechują się różnorodną efektywnością.

Na przestrzeni kolejnych lat stworzono kilka głównych kierunków, jakie zezwalają na prawidłową ocenę, a wśród nich różne kryteria. Te są tworzone od razu w każdym przedsiębiorstwie. Bierze się albowiem pod uwagę jej własne zapotrzebowania oraz oczekiwania. Oceny okresowe pracowników pozwalają bezspornie na poprawę stanu w firmie (szerzej - ). Rozróżnia się kilka metod ocen tego typu a wśród nich często stosowaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika robiona jest poprzez wywiady nie tylko z ocenianym pracownikiem, lecz też jego otoczeniem zawodowym. Tutaj przede wszystkim sięga się po wypowiedzi przełożonych, kolegów czy nawet klientów, z którymi podwładny współpracował.

dwoje ludzi na korytarzu
Wśród najpopularniejszych i zarazem tych najlepszych metod mieści się technika, a raczej ocena 360 stopni. Chodzi w niej o badanie całkowitego otoczenia pracownika i w ten sposób robiona jest jego analiza. Taki rodzaj sprawdzania zaliczany jest do najbardziej sprawiedliwych, bo zbierane informacje pochodzą nie tylko od samego pracownika, ale też jego partnerów, kolegów, a nawet klientów, z jakimi miał okazję pracować. Badanie to przekazuje więc wiele wskazówek na temat kompetencji ocenianego oraz pozwala bardziej go zmobilizować znając fakty na jego temat z jednostek z zewnątrz. Koledzy mogą powiedzieć kilka słów na temat ocenianego dając informacje na temat jego określonych postępowań w pracy, sam badany, jednakowoż ma możliwość swoistej samooceny, co też pozwala mu naprawić swe jakiekolwiek ujmy w pracy.

Sama ocena 360 stopni wpływa także na zaspokajanie oczekiwań współpracowników oraz ogólnej organizacji, bo wymierza postępy działań i daje wyobrażenie wszelkich błędów. To wydaje się być kwestią główną do prowadzenia zdrowego, mocnego a także efektywnego zespołu. Znalezienie błędów pomoże lepiej zmobilizować ludzi oraz doprowadzić do tego, iż będą wielce zaangażowani oraz zżyci z firmą.

To z której techniki korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od profilu działalności i potrzeby w konkretnym czasie. Zwykle taka ocena pracownika stosowana jest rokrocznie i często od jej rozstrzygnięcia zależy premia lub kariera określonego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają też na ich sprawdzenie. Takie dane pomagają podjąć dobre decyzje o przydzieleniu na przykład kolejnych warsztatów.