Menu strony

Rzeczywista królowa nauk

Powszechnie uważa się, że to matematyka jest „królową nauk”, wiele osób traci jednak styczność z tą dyscypliną w późniejszych etapach przyswajania wiedzy. Większość podstawowych dyscyplin naukowych, zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych, wywodzi się z logiki. Nauka ta jest głównym narzędziem wnioskowania używanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i filozofów. Jest to jednocześnie jedyny przedmiot, który jest wspólny dla każdego kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Humaniści zgłębiają logikę w aspekcie filozoficznym, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu wyrażeń, natomiast studenci kierunków ścisłych doskonalą swoje zdolności w logice matematycznej, w której najważniejszą rolę pełni udowadnianie twierdzeń.
Fundamenty:

książka
Podstawę logiki tworzą zależności między zdaniami, które są zapisywane w formie podobnej do działań matematycznych. Zdanie przybiera zarówno formę słowną, jak i matematyczną. Istotne, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Jeśli niniejszy artykuł jest dla Ciebie emocjonujący, to zobacz stronę, która także prezentuje tego typu materiały. One zapewne również Cię zaintrygują!

Dopiero wówczas można rozważać zależności między zdaniami składowymi. Jedną z najważniejszych zależności w tej nauce jest koniunkcja logiczna, nazywana również iloczynem logicznym.

Z pewnością pod tym linkiem (http://cpsens.pl/) informacje w tamtym miejscu zawarte bardzo Cię zaciekawią i dowiesz się mnóstwa świeżych, podobnych informacji, które oczekują na Ciebie właśnie tutaj.

Iloczyn ten jest prawdziwy wtedy, gdy obie części składowe są prawdziwe. Można to zaprezentować z wykorzystaniem dowolnie wybranego zdania, gdzie iloczyn zastępuje spójnik „i”. Jeśli jedno ze zdań składowych nie będzie prawdziwe, wtedy całe zdanie też będzie fałszywe.

Zastosowanie w praktyce:

Wielu ludzi uważa, że logika jest skomplikowaną metodą prezentowania rzeczy łatwych. Znajduje to jednak swoje uzasadnienie funkcjonalne, logika jest narzędziem szeroko wykorzystywanym chociażby przez naukowców pracujących nad sztuczną inteligencją. Zaszczepienie syntetycznemu umysłowi najważniejszych zasad, które dla przeciętnego człowieka wydają się oczywiste, jest ogromnie czasochłonnym i zawiłym zajęciem. Urządzenie obdarzone sztuczną inteligencją oprócz logicznego wartościowania informacji uzyskanych z otoczenia, musi móc przeprowadzać zaawansowane operacje.


Polecamy też

Większość nauk ścisłych, jak i humanistycznych, opiera się na filarze logiki

matematyka
Sposoby logiki – konotacja i negacja
Jak się bowiem okazuje, powtórzenie schematu rozumowania człowieka jest zadaniem bardzo trudnym i wymaga nakreślenia od nowa różnorodnych zależności, takich jak omówiony już iloczyn logiczny, czy implikacja. W rzeczywistości oznacza to wprowadzanie setek tysięcy zdań do pamięci urządzenia i dopisywanie do nich wartości w kategorii „prawda” i „fałsz”.
2019-05-01 07:22:03