Menu strony

Pracownicy z Ukrainy jako znakomita kadra do robót sezonowych

Coraz częściej wśród przedsiębiorców pojawia się inicjatywa dzierżawienia zatrudnionych pracowników różnym podmiotom, po to, żeby pozyskać z tego tytułu kolejny przychód, zwłaszcza w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo odnotowuje osłabienie zapotrzebowania na jej usługi.
pracownik z ukrainy


Regulacje prawne mówią, że za zgodą pracownika, wyrażoną pisemnie, pracodawca ma prawo udzielić zatrudnionemu urlopu darmowego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez ustalony czas. Zasadniczym wymogiem, jaki zapewni wynajem pracowników jest wyrażenie w formie pisemnej aprobaty pracownika na wykonywanie przez niego pracy w innej firmie, nieodzowne jest ugoda pracodawców. Oprócz wskazania konkretnego czasu, na jaki zatrudniony pozostanie oddelegowany, trzeba także wyznaczyć rodzaj pracy, jaki ma być przez pracownika przeprowadzany, także wynagrodzenie.


nowoczesne biuro


Jeśli przedsiębiorca potrzebuje w całości dyspozycyjnych, kompetentnych i gotowych do pracy profesjonalistów, a w kraju jest brak w tej specjalności, odpowiednim rozwiązaniem okaże się pracownik z Ukrainy, więcej szczegółów : najlepsi pracownicy z ukrainy. Kadra z Ukrainy znakomicie odnajdują się w zajęciach sezonowych, w których elastyczność zatrudnienia i szansa zaangażowania pracującego na 6 miesięcy w ciągu roku bez pozwolenia na pracę odgrywa dużą rolę.
Pracownicy z Ukrainy mają doświadczenie w przyjazdach zarobkowych do Polski, stąd mniejsze problemy z aklimatyzacją i znalezieniem się w nowej rzeczywistości. Za zaangażowaniem obcokrajowca przemawia duża motywacja u ludzi z zagranicy, dla których praca w Polsce przynosi możliwości na rozwój i poprawę warunków bytowych.
2019-03-04 02:56:02