Menu strony

Właścicielu firmy, czy jesteś świadom, jak postępować w każdej sytuacji? Zapoznaj się z istotnymi informacjami tyczącymi prawa pracy i podatków.

Każdy przedsiębiorca jest świadom, że musi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to zarówno zasad regulowanych poprzez kodeks pracy, jak także prawo podatkowe. Obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnienie pracownika i odprowadzenie niezbędnych składek do Zus-u, dopilnowanie deklaracji podatkowych, jak również przestrzeganie reguł kodeksu pracy i uczciwego traktowania pracujących osób.

dług
Masz zaległości ze składkami? Przekonaj się ile!

Polecamy też

Kiedy należy ci się zwrot podatku za pracę poza granicami kraju, nie bój się o niego postarać

finanse
Każdy człowiek pracujący w Polsce wie, że w odpowiednim czasie należy rozliczyć się z fiskusem i odebrać zwrot nadpłaconego podatku lub uiścić brakującą kwotę. Jednakże warto być świadomym, że także osoby dorabiające sobie za granicą, powinny dokonać wspomnianego rozliczenia i mogą ubiegać się o przyznanie zwrotu.


Obowiązkiem właściciela firmy okazuje się odprowadzanie składek do ZUS. Czasami bywa tak, że składki nie bywają w terminie opłacone lub przedsiębiorca wpada w kłopoty i nawarstwiają się zaległości. Kiedy chcemy przekonać się, jak przedstawia się nasza sytuacja z niezapłaconymi składkami oraz ile powinniśmy wpłacić, idealnym narzędziem okaże się kalkulator odsetek zus. Wprowadzając daty okresu, za który musimy zapłacić, mamy szansę otrzymać całą kwotę wraz z odsetkami. To przydatne narzędzie, bowiem dzięki niemu można przygotować się do płatności i zgromadzić wcześniej środki.

Pamiętaj, żeby złożyć deklaracje vat

Obowiązkiem każdego podatnika staje się złożenie deklaracji vat. Przygotowaną deklarację trzeba składać w urzędzie skarbowym, do którego został przypisany konkretny podmiot. Istotny staje się tutaj też termin złożenia dokumentu. Deklaracje vat możemy składać osobiście w siedzibie urzędu, istnieje także możliwość wysłania wypełnionych dokumentów pocztą. We wspomnianym przypadku warto decydować się na przesyłkę poleconą. Data pieczątki Poczty Polskiej okazuje się uznawana jako termin złożenia konkretnej deklaracji.

obliczanie należnych składek
Jeśli pracownik ma nadgodziny

Od czasu do czasu pracownicy zakładu wykonują swoje obowiązki również w godzinach nadliczbowych, co łączy się z wymogiem rozliczenia wykonanych obowiązków niezależnie od pracy wykonywanej w ramach etatu. Pracodawca ma możliwość płacić za dodatkowy czas w pracy albo zaoferować wolne za nadgodziny (czytaj dalej). W przypadku wymienionego rozwiązania trzeba kierować się zasadami wskazanymi przez kodeks pracy. Zasady udzielania wolnego w zamian za nadgodziny są różnorakie, w zależności, czy ten model rozliczenia następuje na wniosek zatrudniającego czy samego pracownika. Więcej na www.cenabiznesu.pl.
2018-06-22 00:00:03