Menu strony

Rezerwy na świadczenia pracownicze i rozliczne metody ich wyceniania

Rezerwy na świadczenia pracownicze to rezerwy połączone z przyszłymi zobowiązaniami podmiotów gospodarczych w związku z w tym momencie zatrudnionymi pracownikami. Są one zamieszczane w księgach rachunkowych danej firmy, spółki czy też przedsiębiorstwa. Rezerwy na świadczenia pracownicze wynikają z przepisów prawa pracy, a także z układów zbiorowych pracy oraz wielu innych ważkich zobowiązań pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Wycena rezerw na różnorodne świadczenia pracownicze powinna być wykonana zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 albo też zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 6. Niezależnie od tego, który standard się wybierze, powinna pozostać użyta metodologia aktuarialna (sprawdź więcej). Co więcej istnieje rozporządzenie (KSR 6) czy zalecenie (msr 19) mówiące o tym, że może to zostać zrealizowane przez profesjonalnego, doświadczonego aktuariusza.

Jeżeli dana firma korzysta z Międzynarodowego Standardu Nr 19, wtedy zakład pracy może, lecz nie musi korzystać z usług aktuariusza, choć oczywiście jest to zalecane. Niemniej jednak msr 19 nakłada na spółki sporo większe zobowiązania. Protokół w mrs 19 jest sporo bardziej poszerzony oraz musi zawierać: koszty odsetek, sumpty bieżącego zużycia, w dodatku w sprawozdaniu powinny odnaleźć się wypłacone świadczenia, ograniczenia, koszty przyszłego zatrudnienia i niemało innych znaczących pozycji. W Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 6 pilnie powinno się skorzystać z usług wykwalifikowanego,
finanse
kompetentnego aktuariusza (rezerwy24.pl/poradnik_audytora_msr19). KSR 6 jest powiązany ze specyficznymi zaświadczaniami, takimi jak na przykład dodatki stażowe, gratyfikacje jubileuszowe, a także odprawy rentowe czy także opieka medyczna. Naturalnie to ledwo kilka przykładowych świadczeń, chociaż jest ich dużo więcej.


Mimo tego, że aktualnie wolno samodzielnie oszacować rezerwy za pośrednictwem różnorodnych narzędzi (przystępnych na przykład w Internecie), to należy pamiętać, iż zgodnie z KSR 6 nie będą one uznawane za ważkie oraz wiążące bez poświadczenia kompetentnego, wykwalifikowanego aktuariusza.
2019-02-09 10:53:01