Menu strony

Okresowa analiza osiągnięć pracowników

Od dawna wiadomo, że na dobry wynik całej firmy muszą złożyć się działania poszczególnych jednostek. Im większa zaś firma, tym tych jednostek więcej. Przy większej liczbie pracowników niełatwo jest ich pilnować i śledzić ich jednostkowe wyniki. Żeby do tego dojść, sporządzona została tak zwana ocena pracowników. Wykonuje się ją na różne sposoby, które odznaczają się różnorodną skutecznością.

Pewne jest jednak, że taka ocena, wykonana z dużą starannością, przyniesie pożądane efekty. Stwierdzono, że większa część polskich przedsiębiorstw wdrożyła już taką metodę i z powodzeniem ją wykorzystuje. Podstawowym typem jest tak zwana ocena okresowa pracownika . Jak sama jej nazwa wskazuje, że jest to typ oceny przeprowadzanej co jakiś czas. W większej części firm przeprowadzana jest co roku, rzadziej dwa razy w roku.

dwoje ludzi na korytarzu
Oceny pracowników na pewno przynoszą wymierne korzyści dla firm i ich właścicieli. Dają bowiem cenne wiadomości dotyczące zatrudnionych osób, ich cech charakteru i umiejętności. Na podstawie wyników tego rodzaju oceny podejmuje się dalsze działania, uzależnione od tych wyników. Może to być na przykład premia dla osoby, u której ocena pokazała duży wkład w pracę i lepsze efekty niż u innych. Oceny tego rodzaju również niekiedy kończą się wypowiedzeniem lub zmniejszeniem pensji. Z tej przyczyny okresowa ocena zwykle oznacza dla zatrudnionych zwiększony stres (slow coaching) i poczucie zagrożenia. Ponadto w oparciu o wyniki oceny firma może wprowadzić zestaw szkoleń (zobacz szkolenie: rozwój kompetencji pracowników franklincovey) lub skierować określonego pracownika na doszkalanie z zakresu, w którym jego zdolności są zbyt małe.

Niezwykle specyficznym rodzajem oceny zatrudnionych jest tak zwana ocena 360 stopni . Polega ona na pobieraniu opinii dotyczących danego pracownika od osób z jego najbliższego otoczenia w przedsiębiorstwie. W wyniku otrzymuje się szczegółowy obraz danego pracownika z perspektywy innych pracowników i przełożonych. Co ważne, ocena taka obejmuje również wypowiadanie się podwładnych o przełożonym, co ma często wielkie znaczenie dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Z takich kompleksowych ocen można często uzyskać sporo informacji na temat wkładu danego pracownika w pracę przedsiębiorstwa.
2021-06-26 11:38:06