Menu strony

Edukacja po liceum

Przykład ostatniego pokolenia, które skończyło szkoły wyższe doskonale zobrazował, że studia nie są gwarantem dobrej pracy. Coraz więcej młodych osób rozmyśla nad kontynuowaniem edukacji w szkołach policealnych. Popularne stały się też kursy zawodowe. Młode osoby zauważyły bowiem, że od ukończonych studiów ważniejszy jest zawód. Na dzień dzisiejszy wykwalifikowany cieśla może zarobić kilkakrotnie więcej od magistra po renomowanej uczelni. Absolwenci uniwersytetów z kolei narzekają na trudności z uzyskaniem pracy w zawodzie.


Oferta we Wrocławiu

Dzieci w szkole, nauka
Na terenie Wrocławia funkcjonuje parę szkół policealnych, szczycących się rosnącą popularnością. Oferują one szeroką ofertę edukacyjną, z którą można się zapoznać wpisując w Internecie frazę „szkoła policealna Wrocław” (WSZ Edukacja). Szkoły tego typu pozwalają na zdobycie tytułu technika po 2 latach nauki. Podejmując edukację w takiej szkole należy skontrolować, czy ma ona uprawnienia instytucji publicznej. Daje to bowiem prawo do wydawania legitymacji szkolnych, a co za tym idzie – zniżek na przejazdy w obrębie miasta i pociągi. Placówki policealne umożliwiają również odbycie praktyk zawodowych, co często skutkuje podjęciem pracy przez kandydata. Niestety, tego typu szkoły są płatne i nie każdy młody człowiek jest w stanie pozwolić sobie na taką naukę.

Kursy kwalifikacyjne

Innym rozwiązaniem są szkolenia kwalifikacyjne. Są one krótsze i nie kończą się zdobyciem przez ucznia tytułu technika, jednak niejednokrotnie jest to najlepsza droga edukacji. Po wyszukaniu w Internecie frazy „kursy kwalifikacyjne Wrocław” (link), kandydat ma dostęp do aktualnego wykazu udostępnianych kursów. Kursy tego typu są zazwyczaj organizowane przez pracodawcę, który nie mogąc znaleźć kandydata na etat, oferuje przyuczenie do zawodu.

Jeśli nie chcesz, by uciekły Ci inne podobne wiadomości dotyczące przedstawianego tutaj tematu, to kliknij i więcej zobaczysz w treści (www.bubucraft.pl/reczniki-z-haftem-w-koszu).

Dużą zaletą tego typu szkoleń jest to, że w większości przypadków są bezpłatne i praktycznie zapewniają uzyskanie pracy. Żeby jednak dostać się na taki kurs, trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Jeśli nie posiada się dostępu do Internetu, informację o aktualnie prowadzonych kursach również można uzyskać w lokalnym urzędzie pracy.
2022-06-09 14:02:06