Menu strony

Profesja korepetytora w Warszawie. Czy się opłaca?

Szkoła ogólnie jest placówką, w której wszystkie dzieci obejmuje ten sam materiał do nauczenia się. Nierzadko bywa jednak, że część młodych ludzi nie nadąża z uczeniem się obowiązujących treści. W części przypadków wystarcza poświęcenie większej liczby godzin na rozumienie wiadomości w domu i na przykład robienie dodatkowych zadań w celu przećwiczenia. Nierzadko jednak takie metody nie są wystarczające. W tego rodzaju sytuacjach konieczna jest osoba, która poza szkołą wytłumaczy określony materiał i pod okiem której uczeń będzie mógł rozwiązywać zadania i być pewnym, że wykonuje je w poprawny sposób.
Na chwilę obecną przedmiotem, z którym bardzo duża liczba uczniów ma trudności, jest matematyka i pokrewne jej dziedziny jak na przykład fizyka. Nauczyciel, który tego rodzaju dodatkowe lekcje prowadzi, powinien mieć więc odpowiedni poziom wiadomości, a co najbardziej istotne – doświadczenie w pracy z młodzieżą (gazeta.ie/forum/index.php?showtopic=68024).

Zajęcia domowe

Ocena pracownika
Dodatkowe zajęcia z określonego przedmiotu mogą odbywać się w rozmaitych miejscach. Jest to uzależnione w pierwszej kolejności od woli i możliwości nauczyciela. Często zajęcia odbywają się w miejscu zamieszkania nauczyciela, w porach popołudniowych lub wieczornych. Inną często wykorzystywaną alternatywą są lekcje w domu ucznia. W takim przypadku nauczyciel dojeżdża do ucznia, najczęściej jeżeli oboje mieszkają w jednej miejscowości. Najczęściej możliwość taka wiąże sięZ z dodatkowymi kosztami. Dla ucznia jest to rozwiązanie zdecydowanie korzystniejsze. Uzupełnianie materiału z trudnego przedmiotu nierzadko związane jest z dużym stresem, w czym może pomóc znajome otoczenie. W swoim mieszkaniu młody człowiek czuje się bezpieczniej.


Polecamy też

Jakim sposobem bardzo dobrze przygotować się do zdawania egzaminu maturalnego z matematyki?

matematyka
Trzy lata temu maturzyści wreszcie musieli obowiązkowo pisać na egzaminie matematykę. Ciężko jednoznacznie napisać, że decyzja o wprowadzeniu królowej nauk miała dużo sensu, opinie są różne, ale fakty są takie, iż taki uczeń, który pragnie dostać świadectwo dojrzewania nie może opuścić matmy. Można się trochę buntować, lecz najważniejsze jest to, aby w żadnym razie nie myśleć, że nagle matma przestanie być obowiązkowa. W szczególności, iż przecież często ten przedmiot jest niezmiernie pomocny.

Koszty
Koszty, jakie ponosi uczeń biorący udział w zajęciach dodatkowych są zróżnicowane i uzależnione od różnych aspektów. Co najważniejsze znaczenie ma to, kto prowadzi korepetycje. Powszechne jest, że znacznie mniej płaci się studentowi-korepetytorowi niż komuś, kto pracuje jako nauczyciel. Poza tym, jak już zostało powiedziane, koszty zależą od miejsca korepetycji, przy czym w przypadku dojazdu do ucznia znaczenie ma dystans. Oprócz tego często znaczenie posiada przedmiot, z którego prowadzone są zajęcia, a także rozmiar zaległości ucznia (kliknij).
2013-10-30 12:05:22