Menu strony

Profesja korepetytora w Warszawie. Czy się opłaca?

Szkoła ogólnie jest placówką, w której wszystkie dzieci obejmuje ten sam materiał do nauczenia się. Nierzadko bywa jednak, że część młodych ludzi nie nadąża z uczeniem się obowiązujących treści. W części przypadków wystarcza poświęcenie większej liczby godzin na rozumienie wiadomości w domu i na przykład robienie dodatkowych zadań w celu przećwiczenia. Nierzadko jednak takie metody nie są wystarczające. W tego rodzaju sytuacjach konieczna jest osoba, która poza szkołą wytłumaczy określony materiał i pod okiem której uczeń będzie mógł rozwiązywać zadania i być pewnym, że wykonuje je w poprawny sposób.
Na chwilę obecną przedmiotem, z którym bardzo duża liczba uczniów ma trudności, jest matematyka i pokrewne jej dziedziny jak na przykład fizyka. Nauczyciel, który tego rodzaju dodatkowe lekcje prowadzi, powinien mieć więc odpowiedni poziom wiadomości, a co najbardziej istotne – doświadczenie w pracy z młodzieżą (gazeta.ie/forum/index.php?showtopic=68024).

Zajęcia domowe

Ocena pracownika
Dodatkowe zajęcia z określonego przedmiotu mogą odbywać się w rozmaitych miejscach. Jest to uzależnione w pierwszej kolejności od woli i możliwości nauczyciela. Często zajęcia odbywają się w miejscu zamieszkania nauczyciela, w porach popołudniowych lub wieczornych. Inną często wykorzystywaną alternatywą są lekcje w domu ucznia. W takim przypadku nauczyciel (zobacz nauczyciel kontraktowy) dojeżdża do ucznia, najczęściej jeżeli oboje mieszkają w jednej miejscowości. Najczęściej możliwość taka wiąże sięZ z dodatkowymi kosztami. Dla ucznia jest to rozwiązanie zdecydowanie korzystniejsze. Uzupełnianie materiału z trudnego przedmiotu nierzadko związane jest z dużym stresem, w czym może pomóc znajome otoczenie. W swoim mieszkaniu młody człowiek czuje się bezpieczniej.


Polecamy też

Korepetycje z języka polskiego dla osób z zagranicy oraz licealistów

Jak da się przekonać, język polski jest niełatwy nie tylko dla ludzi zza granicy. Oczywiście od uczniów, dla których polski stanowi język ojczysty, wymaga się czegoś o wiele więcej, niż od ludzi, co zwyczajnie chcą poznać polski język: rozumienia poezji, znajomości literatury, życiorysów najbardziej zasłużonych artystów, a także historii i przemian w kulturze: renesansu, romantyzmu i innych nazw, które przydają się generalnie tylko na lekcjach i nigdy później. Nie jest to jednakże trudne, a potrzebne do zdania matury, jednak okazuje się, że niestety nie wszyscy sobie z tym radzą. Nierzadko przydatne są korepetycje język polski

Koszty
Koszty, jakie ponosi uczeń biorący udział w zajęciach dodatkowych są zróżnicowane i uzależnione od różnych aspektów. Co najważniejsze znaczenie ma to, kto prowadzi korepetycje. Powszechne jest, że znacznie mniej płaci się studentowi-korepetytorowi niż komuś, kto pracuje jako nauczyciel. Poza tym, jak już zostało powiedziane, koszty zależą od miejsca korepetycji, przy czym w przypadku dojazdu do ucznia znaczenie ma dystans. Oprócz tego często znaczenie posiada przedmiot, z którego prowadzone są zajęcia, a także rozmiar zaległości ucznia (kliknij).
2022-12-25 07:02:09