Menu strony

W jaki sposób chronić własność niematerialną

Wszystko co w dowolnym czasie wymyślił człowiek może być przedmiotem własności intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej odnosi się do dwóch kategorii: ochrony praw autorskich i własności przemysłowej. Pierwsza z nich to prawa autorskie i prawa pokrewne. Prawa autorskie dotyczą autora, czyli utworów literackich i artystycznych zapisanych, wykonanych oraz nagranych. Prawa pokrewne dotyczą wszystkich ludzi zaangażowanych w rozpowszechnianie, wykonanie i rozreklamowanie utworów: artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów, nadawania programów radiowych i telewizyjnych oraz pierwszych wydań. Natomiast własność przemysłowa to wszelkie: wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Prawa własności przemysłowej są nadawane przez odpowiedni do tego urząd. W Polsce zajmuje się tym Urząd Patentowy. Prawa autorskie nie wymagają złożenia wniosków do urzędu. Żeby utwór był chroniony prawami autorskimi powinien spełniać dwa warunki: musi być wytworem indywidualnej pracy twórczej i musi być unikatowy. Drugim wymogiem jest utrwalenie utworu w jakiejś formie.


patent
Ochrona własności przemysłowej obejmuje: projekty wynalazcze, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne. W obrębie projektów wynalazczych wyróżnić można wynalazki (pomysł przedstawiony za pomocą nowego innowacyjnego rozwiązania technicznego), wzory użytkowe, wzory przemysłowe i topografię układu scalonego. Zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego skutkuje jego opatentowaniem, co nadaje uprawnienia do wyłącznego wykorzystywania i uzyskiwania korzyści finansowych.
Wzory użytkowe dotyczą również rozwiązania technologicznego z akcentem na nowość i przydatność. O ile w patencie główny nacisk kładziony jest na innowacyjność o tyle wzory użytkowe kładą nacisk na użyteczność. Przykładem wzoru użytkowego jest: zapalniczka, rower i zamek do drzwi.

Wzory przemysłowe dotyczą głównie ochrony zewnętrznej postaci wyrobu: kształtu, zdobienia, koloru. Przykładem wzorów przemysłowych są: fasony spodni i sukienek, meble, ozdobne czcionki.

Topografia układu scalonego to ochrona innowacyjnego rozmieszczenia elementów. Jednym z przykładów topografii układu scalonego jest program komputerowy -

Znaki towarowe to znaki graficzne (wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna lub forma przestrzenna), melodia lub sygnał dźwiękowy. Są one na tyle niezwykłe, że jednoznacznie wiążą się z konkretną marką. Przykładami znaków towarowych są loga firm i hasła reklamowe.

Oznaczenia geograficzne wskazują na nazwę regionu, miejsca lub kraju. Oznaczenie geograficzne używane jest do podkreślenia przynależności terytorialnej towaru. Przykładem mogą być pierniki toruńskie lub koronki z Koniakowa -


W czasach niezwykle łatwego rozpowszechniania treści za pomocą sieci internetowej, problem ochrony praw autorskich oraz własności przemysłowej nie powinna być przez nikogo ignorowana. Ochrona własności intelektualnej nie obejmuje bowiem tylko wynalazców, autorów utworów a także ich wydawców. Odbiorca kultury nie jest bierny, ale czynnie bierze udział w tworzeniu kultury. Prawa autorskie chronią też publikacje w sieci statystycznych obywateli nie dopuszczając do plagiatów.
2018-07-12 03:27:03