Menu strony
Księgowość
zus

Najważniejsze tematy związane z finansami, jakie ma obowiązek znać osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duża odpowiedzialność. Trzeba bowiem posiadać orientację nie tylko w zakresie świadczeń, które się proponuje, ale również konieczne będzie posiadać większe rozeznanie o wszystkich sprawach formalnych. Na przykład, osoba posiadająca własną działalność gospodarczą musi poznać najistotniejsze zagadnienia finansowe, minimum w tym wymiarze, by nie być czymś zaskoczonym.
księgowość

Pełna księgowość czy uproszczona księgowość - jaki jest najpodpowiedniejszy wybór dla nowo powstałego zakładu?

Księgowość jest głównym elementem składowym rachunkowości. Księgowość tworzy część rejestracyjną rachunkowości.
Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, jakie generują modernizacje w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, kumulowanie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja zdarzeń finansowych.