Menu strony
Teren
geodezyjne przyrządy

Jak wyglądają oferty usług geodezyjnych we Wrocławiu? Kto jest godny polecenia?

Podział nieruchomości ma na celu wydzielenie przynajmniej dwóch nowych działek z gruntu objętego podziałem. Jest to istotny etap procesu inwestycyjnego, który pozwala dostosować teren do zaplanowanej inwestycji. Może również umożliwić administrowanie prawem własności, do wydzielonej części nieruchomości początkowej.