Menu strony
Orzecznictwa
szkolenie z prawa pracy

Przed zdecydowaniem o wyborze warsztatów, warto przeprowadzić rozważanie potrzeb w tym temacie

Dokształcaniem można nazwać każdą formę edukowania pracownika, której zamiarem jest podniesienie poziomu jego kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zadań na jego zajmowanym, albo też przyszłym stanowisku pracy. Wielość etapów w związku z organizacją i prowadzeniem procedur przetargowych, do tego nierzadko wchodzące nowe przepisy prawa oraz wchodzące nowe orzecznictwa KIO, wymaga nieustannego pogłębiania i uaktualniania zdobytej praktyki.